هاب هوشمند orvibo مدل VS10ZW

بازدید : 3144   |      

قیمت: 1,380,000 تومان

کد محصول : هاب هوشمند orvibo مدل VS20ZW

هاب هوشمند orvibo

ایجاد شبکه خانه های هوشمند خود را با هاب هوشمند زیگ بی از طریق اینترنت کنترل و مشاهده کنید. تا حداکثر بهره وری از ۱۰۰ دستگاه مختلف هوشمند که براساس ZigBee هستند داشته باشید از جمله سوئیچ ها، پریز، لامپ ها و محصولات امنیتی و…

هاب هوشمند orvibo

ایجاد شبکه خانه های هوشمند خود را با  هاب هوشمند زیگ بی از طریق اینترنت کنترل و مشاهده کنید. تا حداکثر بهره وری  از ۱۰۰ دستگاه  مختلف  هوشمند که براساس   ZigBee هستند داشته باشید از جمله سوئیچ ها، پریز، لامپ ها و محصولات امنیتی و…