سنسور محیطی اورویبو مدل ST20

بازدید : 3303   |      

قیمت: 905,000 تومان

کد محصول : سنسور محیطی اورویبو مدل ST20

این محصول تحت شبکه زیگبی میباشد و برای کنترل دما رطوبت به کار می رود و به کاربر اجازه میدهد از تلفن همراه و خارج از محیط دمای محیط را تنظیم کند یا سناریوی دلخواه کاربر را در هر زمان اجرا کند.

این محصول تحت شبکه زیگبی میباشد و برای کنترل دما رطوبت به کار می رود و به کاربر اجازه میدهد از تلفن همراه و خارج از محیط دمای محیط را تنظیم کند یا سناریوی دلخواه کاربر را در هر زمان اجرا کند.