كليدهاي لمسي نستك

بازدید : 3835   |      

کد محصول : NESTECH

کليدهاي لمسي نستك

توانايي كنترل از راه با استفاده از تبلت يا تلفن همراه

كليدهاي لمسي پيشرفته مطابق با طراحي هاي مدرن و منحصر به فرد

قابليت زمانبندي پيشرفته تجهيزات