ماژول پریز هوشمند

بازدید : 4335   |      

کد محصول : ARC-MCV1

ماژول پریز هوشمند جهت کنترل لوازم خانگی غیر هوشمند و یا اندازه گیری و نمایش میزان مصرف انرژیی استفاده شود همچنین با این ماژول امکان کنترل بصورت غیر مستقیم و یا بصورت مستقیم لوازم توسط ریموت کنترل را نیز می باشد.

ماژول پریز هوشمند قابلیت ست شدن با سیستم هوشمند سازی آرک را داراست که این امکان را دارد بوسیله خانه هوشمند خود چه از راه دور و چه از فواصل نزدیک وسایل مرتبط به پریز را قطع و وصل نمایید و یا برنامه ریزی خاصی را جهت این پریزها نمایید. همچنین این امکان را داراست که بار مصرفی توسط وسایل مرتبط به این پریز را کنترل نمایید.