کلیکر مکعبی هوشمند لایف اسمارت LS065WH

بازدید : 4128   |      

قیمت: 540,000 تومان

کد محصول : کلیکر مکعبی هوشمند لایف اسمارت LS065WH

به این این کلیکر می توان یک سنایور تعریف کرد تا وقتی دکمه آن فشار داده شود مجموعه های از فرمان های خانه هوشمند لایف اسمارت اجرا کند.

با این کلیکر لایف اسمارت می توان یک سنایور تعریف کرد تا وقتی دکمه آن فشار داده شود مجموعه های از فرمان های خانه هوشمند لایف اسمارت اجرا کند. این کلیکر توسط امواح وای فای به کنترلر مرکزی لایف اسمارت وصل میشود.