ریموت کنترل هوشمند مکعبی اورویبو مدل CT10

بازدید : 2745   |      

کد محصول : ریموت کنترل هوشمند مکعبی اورویبو مدل CT10

ریموت کنترل IR

با قدرت360 درجه سیگنال مادون قرمز،به وسیله این دستگاه میتوانید به کلیه دستگاههایی که با ریموت کنترل IR کار می کنند متصل شوید.

 

با قدرت360 درجه سیگنال مادون قرمز،به وسیله این دستگاه میتوانید به کلیه دستگاههایی که با ریموت کنترل IR کار می کنند متصل شوید.