مقالات

خانه هوشمند چيست؟

خانه هوشمند، خانه ايست كه با نصب وسايل هوشمندسازي ، امكانات الكترونيكي و مكانيكي در آن میتوانید راحتی و امنیت را تجربه کنید.

امنیت در خانه هوشمند

بسياري از سيستم های امنیتی، به جهت افزایش ایمنی آن ها بصورت تک و جدای از تمامی سیستمهای دیگر طراحی و ساخته می شوند. با اینحال، اکثر سازندگان سیستم های هوشمند سازی ساختمان امروزی، سیستم های امنیتی را نیز به عنوان جزئی از خانه هوشمند، به بازار عرضه می کنند.