سیستم کنترل تردد هوشمند

سیستم کنترل تردد هوشمند

 سیستم کنترل تردد هوشمند جهت مدیریت ورود و خروج افراد یا خودروها طراحی و تولید شده است. این سیستم با تعریف افراد مجاز به همراه محدوده زمانی مجاز آنها، امکان کنترل و مانیتور کردن تردد فرد را بدون نیاز به کامپیوتر فراهم می نماید. همچنین این سیستم وظیفه اعلام خطر را نیز برعهده دارد. اعطا یا سلب مجوز دسترسی به منبع سرویس، شامل قفل و یا باز کردن درب ها و دنبال کردن مسیر ورود و خروج اشخاص می باشد که می تواند داخل یک ساختمان، یک محدوده یا طبقه خاصی از آن یا حتی تعدادی از ساختمان های وابسته به یک منطقه باشد، تفاوت عمده این محصول با کنترل تردد های موجود در قابلیت یکپارچه شدن با سیستم کنترل تردد پارکینگ، آسانسور و حضور و غیاب می باشد. معماری ساده سخت افزاری و قابلیت های آن باعث کاهش هزینه تجهیزات نسبت به راه کارهای مشابه در ایران می باشد.
همچنین می توان از همین سیستم کنترل تردد جهت مدیریت دسترسی به سایر سرویس های عمومی نظیر خدمات عمومی، کاربردهای مالی و اعتباری، سیستم های حضور و غیاب و یا رستوران استفاده نمود.
اعلام خطر نیز در این مورد به معنای فرستادن اخطار از جانب مکان های حساسی است که قبلاً تعریف شده اند. به عنوان مثال طولانی شدن زمان باز ماندن درب می تواند یکی از مواردی باشد که باعث اعلام خطر و فرستادن پیغام به اتاق کنترل شود.


براساس مطالب ذکر شده سیستم کنترل تردد، سیستمی است که وظیفه مدیریت و کنترل تردد انسانی (یا خودرو) را در یک منطقه برعهده دارد. این سیستم با استفاده از مجموعه ای از سخت افزارها و یک نرم افزار هوشمند دارای ویژگی های زیر می باشد.
اين سيستم با امکان فرمان دادن به گيتهاي كنترل تردد و قفلهاي برقي امکان اجرای سیستم امنیتی جامع را در هر ساختمانی میسر می سازد.

 

مهم ترین ویژگی یک سیستم کنترل تردد شبکه پذیر، توانایی اپراتور کامپیوتر بر کنترل موردی وضعیت وقایع و رخدادها و برنامه ریزی سریع آن می باشد. (Real-Time) سیستم عملکرد آنی، نمایش هم زمان همچنین توسعه پذیری سیستم به صدها درب با کنترل مرکزی و عدم محدودیت در سیستم های جانبی نیز به این تعریف افزوده می گردند.

ازجمله مزاياي اين سيستم مي توان به افزایش امنیت، کاهش هزینه نیروی انسانی، نظارت بر عملکرد کارکنان و مراجعان، ثبت تعداد تلاش های دسترسی بر اساس هر شناسه، جلب رضایت مراجعين و مدیران اشاره كرد.

 

قابلیت هاي سیستم کنترل تردد هوشمند:

قابلت استفاده به طور همزمان توسط چند کاربر
امکان اتصال به سیستم پارکینگ
امکان تعیین سطح دسترسی کاربران
امکان تعریف ساختمان های مختلف
امکان تعریف اتاق های مختلف
امکان تعریف درب ها (آسانسور)
امکان تعریف ناحیه های مختلف
امکان تعریف پرسنل و تعیین محدودیت تردد
امکان تعریف شیفت های مختلف کاری
ارئه گزارش های مختلف آماری

 
 

 

نظر بدهید