سیستم اعلام سرقت هوشمند

سیستم اعلام سرقت هوشمند

 امنیت و آرامش در دنیای مدرن امروز رویدادی اجتناب ناپذیر است. یکی از محورهای اصلی در طراحی خانه هوشمند همواره اهمیت به حفاظت از ساکنین و جلوگیری از ورود سارقین به منزل است. به عبارت دیگر، خانه هوشمند با بهره گیری از مدار منطقی به محافظت از خود می پردازد.

نظر بدهید